Judasmonologen


av Jörgen Dicander

Antal skådespelare

Manliga: 1

Genre

Talpjäs

Längd

<60 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


Judas har lämnat Jesus och de andra apostlarna vid den sista måltiden.

Karaktär: Judas är ibland hård och bestämd utan kompromisser, ibland en vek person som tvivlar på om det han gör är det rätta. Allt som han tidigare har trott på har plötsligt slagits i kras.

Handling: Judas talar till en Jesus, som inte syns, och föreslår honom hur han på olika sätt skall undvika det fruktansvärda slutet på sitt liv som kommer att ske om han fortsätter mot Gethsemane. Den desperate Judas är medlem i gerillarörelsen mot Den romerska ockupationsmakten. Han anser att Jesus genom att ta avstånd från den har svikit sitt land. Dessutom har Jesus klippt förbindelserna med sin mor och syskon och Maria från Magdala. Därmed är Jesus också på det personliga Planet en svikare. På grund av Jesu passivitet går han mot en för tidig död. Judas anser att Jesus sviker det som Jesus själv predikat. Och Judas känner att inte bara Jesus utan också Gud har svikit honom. I denna totala ensamhet går Judas tankar mot självmordet som den enda och slutgiltiga lösningen på hans problem. Genom hela dramat ropar Judas i förtvivlan ut de allra  djupaste och mest existentiella frågorna. Men han får Inget svar vare sig av Jesus eller Gud.