Ayra-Leena


av Gunilla Nordlund

Antal skådespelare

Kvinnliga: 5    Manliga: 3


Urpremiär

2001 Beaivvas Sami Teater, Kautokeino, Nordnorge

Genre

Familj
Musikdramatik

Längd

60-90 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


En fabel inspirerad av tibetansk och samisk mytologi. Fabeln handlar om mångudinnan Oomma som går ner till jorden för att lära känna människorna men också för att lära dem sången mellan månens och jordens värld. Om människorna lär sig rytmen mellan jorden och himlens puls kommer jorden alltid bestå. Så lyder lagen och profetian.
Men mångudinnan lär inte bara människorna sången hon dras också in i deras värld samtidigt vet hon att hon har ett uppdrag att genomföra: hitta en plats som motsvarar månsmaragdens kraft. Där ska hon gräva ner månsmaragden. Oomma söker och vandrar till okänt land i norr (nordkalotten). Där finner hon platsen, blir kär och får en dotter som hon lär sjunga hjärtats sång. Ur den sången föds jojken. Oomma är lycklig men en dag kommer tillslut Dödsängeln. Dansande för hon mångudinnan bort från jorden och återlämnar henne till barndomshemmet, (månen).  Människorna lämnas ensamma, sörjer men försöker samtidigt för första gången självständigt sjunga och hålla sångens rytm. Den som är en kanal mellan jorden och rymdens sfär. Människorna utvecklas och blir duktigare och duktigare att sjunga. Fram tills idag.
Sakta har sången tystnad. Ingen hör längre dess melodi. Samtidigt rapporteras överallt om katastrofer, jordbävningar, övergrepp, polernas upplösning, vatten börjar svämma över. Den totala katastrofen är nära.
TV-stationer runt hela världen rapporterar varje timme om olika förskräckliga naturkatastrofer  - till slut inser mänskligheten att tiden är ute. Det finna ingen utväg. Då finner en professor i New York en gammal tibetansk skrift/ en profetia som talar om en ung flicka uppe i norr. Hon kan sjunga hjärtats sång och hon har möjlighet att hitta stenen som är nedgrävd i jorden, långt uppe i norr. Profetian säger att om man kan hitta den unga flickan  så kommer jorden räddas från undergång.  Ungefär samtidigt som professorn i New York dokumentet, finner människor i Egypten, Sibirien, Syd-Amerika, gamla handskrifter med samma innehåll. Ett intensivt sökande börjar, planlöst.
Ovetandes om allt detta går en ung flicka vandrande på tundran, rytmiskt småjojkande. Hon stannar plötsligt upp, ser ett ljussken i marken, börjar gräva.  Hittar månsmaragden. I samma stund tystnar alla apparter, faxar, mail, telefoner. Jorden slutar darra. Den unga flickan är barnbarns barnbarn i 100 led till Ayra-Leena. Hon ett barn av månens kraft och jordens sång.