Besatta


av Sigrid Herrault

Antal skådespelare

Kvinnliga: 2   


Urpremiär

2002 f d Nya Pistolteatern, producerad avDramalabbet

Genre

Talpjäs

Längd

60-90 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


Två unga kvinnor befinner sig i ett obestämt, avskalat rum. En av dem är karriärmedveten tingsnotarie och den andra nybliven mamma. I parallella monologer som ibland flätas in i varandra i dialogform gestaltar de sina livsöden. Tingsnotarien satsar alla sina krafter på att bli domare och den unga mamman försöker måla upp sig själv som madonna. Men de borträngda delarna av deras kvinnliga identitet tränger sig till ytan. Mamman börjar hysa destruktiva känslor mot sin dotter och se sina andra kvinnliga sidor som onda. Tingsnotarien som arbetar övertid och inte hinner att ha något privatliv blir fånge i sina omedvetna sexuella fantasier. Båda kvinnorna tappar greppet över sina liv under den hårda pressen som deras ambitioner föreskriver dem. Tingsnotarien känner sig intensivt dragen till skjutvapen och mamman klarar inte längre av att möta barnets blick. De stänger sig successivt in i sina inre rum . Mindervärdighetskänslor och förnekade rädslor mynnar ut i fantasibilder om storhetsvansinne och besinningslöst våld . I slutscenen löses gåtan som har fört ihop de två öden i samma rum.