The Prince of Fools (English)


av Henning Mankell

Översättare

Henning Mankell

Originaltitel

Tokfursten

Originalspråk

Svenska

Översatt till

Engelska