The Lighthouse Prisoner (English)


av Malin Lagerlöf

Översättare

Eva Engman, Peter Whitebrook

Originaltitel

Fången i fyren

Förläggare

Colombine teaterförlag

Originalspråk

Svenska

Översatt till

Engelska

Synopsis