A Theatre Comedy (English)


av Bengt Ahlfors

Översättare

Alan Goodson

Originaltitel

En teaterkomedi

Förläggare

Bengt Ahlfors Comedia KB

Originalspråk

Svenska

Översatt till

Engelska