To Phaedra (English)


av P O Enquist

Översättare

Yvonne L. Sandstroem

Originaltitel

Till Fedra

Förläggare

Nordiska Strakosch Teaterförlaget

Originalspråk

Svenska

Översatt till

Engelska