The Threat (English)


av Henning Mankell

Översättare

Ferelith Lean, Henning Mankell


Urpremiär

1999

Originalspråk

Svenska

Översatt till

Engelska

Synopsis