Better Without a Dog (English)


av Allan Edwall

Översättare

Marianne Ruth

Originaltitel

Bättre utan hund

Förläggare

Teaterförlag Arvid Englind AB

Originalspråk

Svenska

Översatt till

Engelska

Synopsis


Fritt efter Franz Kafkas novell