By Burning Iron (English)


av Magnus Dahlström

Översättare

Frank Gabriel Perry

Originaltitel

Järnbörd

Förläggare

Colombine teaterförlag

Antal skådespelare

Kvinnliga: 4    Manliga: 4

Genre

Talpjäs
Talpjäs

Längd

>90 min

Originalspråk

Svenska

Översatt till

Engelska
Engelska

Synopsis


Åtta personer befinner sig i ett rum med en dörr, möjligen i förrummet till ett modernt helvete eller ett undersökningsrum. Sju av dem beskriver efter påtryckningar av den åttonde svårförståeliga, hemska handlingar. Men vad säger de egentligen? Vad är det som fattas?
Pjästiteln syftar på en medeltida gudsdom; den anklagade skulle bevisa sin oskuld genom att bära eller trampa på glödande järn. (Ur Göteborgs Stadsteaters programblad).