The Great Highway (English)


av August Strindberg

Översättare

Eivor Martinus

Originaltitel

Stora landsvägen

Förläggare

Tony Peake

Originalspråk

Svenska

Översatt till

Engelska