Playing With Fire (English)


av August Strindberg

Översättare

Eivor Martinus

Originaltitel

Leka med Elden

Förläggare

Tony Peake

Originalspråk

Svenska

Översatt till

Engelska