C.E.O (English)


av Stig Larsson

Översättare

Joe Martin

Originaltitel

V.D

Förläggare

Colombine teaterförlag

Originalspråk

Svenska

Översatt till

Engelska
Engelska