Mörda Stalin


av Bertil Frick, Magnus Lind

Antal skådespelare

Manliga: 2

Genre

Tragedi

Längd

<60 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


MÖRDA STALIN tar upp ämnet makt genom fruktan. Hur dödande kan bli en närmast vardaglig handling.

Pjäsen utspelar sig i Moskva under den tyska belägringen 1941. Stalin har kallat på sin vän, polischefen Lavrentij Berija. Stalin är osäker på Berijas lojalitet.

Tillsammans har de två sänt hundratusentals människor i döden, men Stalin börjar bli alltmer misstänksam mot sin förtrogne, liksom mot många andra i sin närhet. Stalin använder alla medel för att hålla sin maktställning: vänskap, ideologi, hot, ja till och med religion.

Stalin är övertygad om sin historiska roll, medan Berija är helt illusionsfri. Han är ett maktens verktyg och vill ha erkänsla för det. Det blir en tvekamp mellan de två männen, ackompanjerad av hotfulla nyheter från fronten.