Bartók i New York


av Torbjörn Elensky

Genre

Talpjäs

Längd

>90 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


DENNA PJÄS BEHANDLAR Béla Bartòks exil i New York. Den påbörjades 1939 till följd av att den politiska situationen då gjorde det omöjligt för Béla Bartòk att arbeta hemma i Ungern, och den fortgick fram till hans död i blodcancer 1945, innan kriget ännu tagit slut. Bartòks exil är mytomspunnen. Det är känt hur han vantrivdes i New York och hur han lät kranarna spola i lägenheten för att stänga trafikbullret ute. Det är svårt att veta vad som verkligen är sant av vad som berättats. Bartòk var inte den ende som drevs i exil under 30- och 40-talen. Exilens villkor är alltid svåra. Bartòks fall skiljer sig från flera av de andras i det att hans exil var ett frivilligt, moraliskt val: han var inte jude, inte kommunist eller homosexuell - han var Ungerns mest framstående kompositör, en uppburen pianist och folklorist. New York var naturligtvis en våldsam kontrast mot det lantliga Buda, men trots allt förmådde han också komponera några av sina främsta verk under exilen: den tredje pianokonserten, Konsert för orkester o.s.v. Pjäsen skildrar Bartòk, exilens villkor, konstnärskapet i konflikt med privatlivet, men pjäsens Bartòk är framför allt en scenisk skapelse som lever sitt drömda liv utan gängse psykologism och standardrealism. Bartòk är intensivt närvarande eller totalt frånvarande. Inga häftiga rörelser. Han kan bli mycket rastlös då han tycker sig fångad i meningslösheter - som t ex i dispyt med amerikanska tjänstemän. Diskret dominant. Kanske rentav härsklysten inför vissa personer. Medveten om sitt stora värde, men den som inte inser det är inte värdig att bli upplyst om det. Sårbar stelhet. Pjäsen har nio roller men kan spelas av två män och två kvinnor.