Bellmans Bacchi Orden


av Ingmar Simonsson

Antal skådespelare

Manliga: 1


Urpremiär

1996 Stockholm

Genre

Musikdramatik
Talpjäs

Längd

<60 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


Vari Carl Michael Bellman anno 1777 görs vislig
samt flera andra som Bellman framställer i denna
enmansföreställning, av Ingmar Simonsson
med Andreas E. Olsson och Hans Ove Olsson på Cembalo

I Källarstugan på Stockholms Stadsmuseum, tel. 50831620
Torsd. 20 nov. kl. 18. Lörd. 22 nov. och sönd. 23 nov. kl. 15. Torsd. 27 nov. kl. 18. Lörd. 29 nov. och sönd. 30 nov. kl. 15

Läs mer!

"Bacchi Orden" är ett fiktivt ordenssällskap som Bellman skapade som en drift med dåtida ordenssamfund. Det är också en kyrkoparodi, men främst är det Serafimerriddarnas ceremonier som parodieras, den
riddarorden som än idag är finast och förbehållet ett fåtal att upptas i.

Förebilderna till personerna i "RiddarCapitlet af de Två Förgylta Svinen" var välkända fyllbultar i Stockholm, av vilka många gått från välstånd till det totala förfallet, bl.a. borgare, ämbetsmän och tjänstemän.

Från början visor som efterhand utvecklades till större ordenskapitel, med edsvärjande, dubbningar och parentationer ˆ åminnestal över en död ordensriddare. Åren 1766 till 1771 var Bellman igång med Bacchi Orden.
1777 ville Bellman återupprätta Bacchi Orden på nytt.

I enmansföreställningen, vars utgångspunkt är "Ceremonielle vid parentationen hållen över brännvinsbrännaren och riddaren Lundholm", gör Bellman ofta utvikningar åt än det ena, än det andra hållet. 50 av hans Fredmans Epistlar var redan skrivna 1770-72. Första sången om Fredman skildrar dennes begravningsprocession 1767, ett led i ordensdiktningen. På olika vis speglar Bellman såväl slutet av Frihetstiden som början av Gustaf III:s regenttid.

Ingmar Simonsson, som skrivit och iscensatt föreställningen, har även skrivit Bellmans värld (1995), utgivit två lyrikböcker, senast Lufthungrande Medavdöda (2001), bland andra böcker Kierkegaard i vår tid (2002). Hans mest omskrivna pjäs är Kierkegaards Antingen-eller, gick hundra kvällar 1986-87.

Andreas E. Olsson som gör alla rollerna i föreställningen har tidigare medverkat i bland annat två operaföreställningar:
Zarah på Folkoperan (2007) och i den kinesiska operan Tea på Konserthuset (2007). Sedan 2005 också ordinarie sångare i Eric Ericsons kammarkör där han ibland medverkar som solist.

Hans Ove Olsson som spelar Cembalo i föreställningen är annars bland annat Musikdirektör, kompositör, organist och körledare.