Ikonmålaren


av Bengt Pohjanen

Antal skådespelare

Kvinnliga: 3    Manliga: 8

Genre

Tragedi

Längd

60-90 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


Ikonmålaren: Händelsen utspelar sig i Torneå 1918. En rysk soldat gömmer sig för finska trupper som vill avväpna de ryska styrkorna i samband med inbördeskriget i Finland. Han heter Sergej och är konstnär. Han har en gång sökt konstens absoluta skönhet i de gammaltroendes ikonkonst. I Troneå träffar han Tatjana, f d gammaltroende, nu flykting hon också. De har haft en relation. Sergej tänker fly till Sverige, men avstår då han får en djupare insikt i vad och vem människan är, oavsett språk, nation och politisk ideologi.