Vildhundarna


av Hans Renhäll

Antal skådespelare

Kvinnliga: 1    Manliga: 3


Urpremiär

1999

Genre

Barn/Ungdom
Familj
Talpjäs

Längd

60-90 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


OM ONDSKA? Vildhundarna är en pjäs som skrämmer, ger hopp, ställer frågor och stimulerar till eftertanke. Temat i pjäsen har präglat mig professionellt och personligt sen jag började mitt svåra men meningsfulla arbete som Läkare på mänsklighetens bakgård, bland utsatta flyktingar, hänsynslösa milisstyrkor och moralbestulna barnsoldater. Jag känner igen alla karaktärerna i pjäsen, kan se deras sårbarhet men är samtidigt smärtsamt medveten om vad de i trängda situationer är kapabla till. Skådeplatsen är en betongbunker men den skulle lika gärna kunna vara under Sierra Leones heta sol eller i Moskvas solkiga förorter. Pjäsen handlar om 4 vilsna unga själar och vad som sker med oss när vårt skyddsnät faller sönder och referensramarna bryts sönder. Vad finns då kvar av människan? Pjäsen ställer frågor om livets absoluta väsentligheter, Är vi onda eller goda, Finns det moral ? Och i så fall vem bestämmer den? Vem är det som har makten och hur ser makten ut. Den handlar också om tillit och vårt behov att bli sedda. Vildhundarna slutar ändå hoppfullt och det tror jag är dess styrka och gör att man orkar ta den till sig. Att som ung se pjäsen torde skapa mycket frågor och det är därför viktigt att det efteråt skapas forum för diskussion, inte bara för stunden utan som en långt gående process där många av dagsaktuella problem kan vävas in. Pjäsen ställer krav på de lärare vars elever ser pjäsen. Det är viktigt att ställa de frågor som Vildhundarna ger upphov till. Vi är alla uppväxta med tron på det Goda och det Onda och de flesta sagor och filmer är uppbyggda kring detta tema. Men vi lever i en värld där denna uppdelning inte stämmer, det finns inga superhjältar bara människor. För att inte tappa hoppet inför en verklighet som inte är så enkel måste vi förstå att det är vi som enskilda individer som har ansvar och makt att påverka den. Superhjältarnas tid är förbi. Ondskan är kollektiv medan godheten är var och ens enskilda beslut. Vildhundarna startar någonstans mitt i detta resonemang och speglar oss som vi är, kapabla till mycket, både ont och gott och att ansvaret i botten är vårt eget. Vi är i Sverige vana med ett socialt och ekonomiskt system som skyddar och tar ansvar för oss men utan detta system blir vi lika utsatta och avklädda som barnsoldaterna i Sierra Leone. Pjäsen medvetande gör detta på ett starkt och engagerat sätt och är som sådan en katalysator för en viktig debatt, framförallt för den yngre generationen. Johan von Schreeb Kirurg och Ordförande i Läkare Utan Gränser