Eld i berget


av Aino Trosell

Antal skådespelare

Kvinnliga: 6    Manliga: 15


Urpremiär

1988

Genre

Familj
Komedi
Bydgespel
Talpjäs

Längd

>90 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


Det här är en historia med mycket humor och handfast erotik. Liksom romantik.
Fyra slagfärdiga kvinnor står i ur och skur och sorterar malm. Utan skämten, sången och de olika intressanta karlarna vore livet tämligen hårt. I centrum står fyrabarnsmodern och nyblivna änkan Fribolånga som på egen hand lärt sig mineralogi och att hitta de dyrbara stenarna... . Hennes arbetskamrater har olika fäder till sina ungar och snart är den unga malmvaskerskan Solveig också ”på det viset”. Men under stenens skrovliga yta glöder det av passioner, bildningstörst och uppfinningsrikedom...
Pjäsen innehåller 14 sånger med en underbar, kongenialt komponerad musik av Bert Deivert.