Fusbrännaren


av Martin Lindberg

Antal skådespelare

Kvinnliga: 5    Manliga: 8

Genre

Fars
Bydgespel
Talpjäs

Längd

>90 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


Pjäsen är skriven för att spelas av 4 skådespelare, 2 män och 2 kvinnor, men fler kan medverka (13 roller)