Dyk


av Aino Trosell

Antal skådespelare

Kvinnliga: 1    Manliga: 5


Urpremiär

1989

Genre

Talpjäs

Längd

>90 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


Handling: detta är ett verkligt kammardrama - ett tryckkammardrama - som utspelar sig i nutid inuti en tryckkammare ombord på ett dykerifartyg ute på Nordsjön. Teamet har blivit påprackade Nordsjöns första kvinnliga djuphavsdykare och till råga på allt inträffar ett haveri... .
Pjäsen arbetar ytligt sett med det spännande scenariot men vem som vill kan även uppleva existentiella svallvågor där manligt och kvinnligt, liv och död, kärlek och vänskap, överklass och underklass ställs på sin spets.
Tilläggas bör att jargongen är ”rå men hjärtlig” och det finns många komiska poänger, inte minst pantomimiskt. I Kristianstad skrattades det mycket och jag skulle önska att någon ville utveckla den sidan av pjäsen ytterligare ty då framstår djupen desto... djupare.