Förhör 63-11


av Richard Rosengren

Antal skådespelare

Kvinnliga: 1    Manliga: 1


Urpremiär

1999

Genre

Talpjäs

Längd

<60 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


År 2012 håller Rättskommissionen ett förhör med Anita Engman, tidigare tjänsteman vid Statens Utvisningsmyndighet. Som chef för avd 4B har Engman ansvarat för hemsändandet av flyktingar. Genom att strikt följa sina direktiv och utan att se individerna bakom asylansökningarna har hon sänt ett flertal människor i döden eller till onödigt lidande.