Inför domen


av Margareta Skantze

Antal skådespelare

Kvinnliga: 3   


Urpremiär

1988

Genre

Talpjäs

Längd

60-90 min

Originalspråk

Svenska

Synopsis


Inför Domen utspelar sig i en fängelsecell. Tre kvinnor - Prästfrun, Häxan och Den Fattiga - är dömda för häxeri. Det är deras sista natt. I gryningen ska de brännas på bål.Kvinnorna gör upp med sig själva, varandra och Gud. I dessa uppgörelser flätas samtidigt minnesbilder ur det förgågna in. I bakgrunden anar man sviterna av krig och militärdiktatur. Den yttre tidsramen bär prägel av svenskt 1600-tal. Men frågeställningen kring häxprocessernas mekanismer och drivkrafter är allmängiltiga. Texten är starkt rytmiserad, poetisk och förhöjd.