Magnus HedlundFödd 1942

 
Magnus Hedlund, författare och översättare. Har översatt prosa, lyrik och dramatik. Sedan 90-talet gjort nya översättningar av all Samuel Becketts dramatik efter Becketts "definitiva" versioner på franska och/eller engelska. Även översatt några av de nyare irländska dramatikerna som Martin MacDonagh, Conor McPherson, Marina Carr.
Ett par pjäser av Harold Pinter och två tidigare oöversatta pjäser ur Alfred Jarrys Ubu-cykel. Arbrtar annars som skönlitterär författare och kritiker.

DRAMATIK I PJÄSBANKEN
Slutspel
av Samuel Beckett