Fredrik Agetoft 
foto: OSCAR BJÖRNSTAM-TENGMARK.

Jag har ägnat de senaste femton åren framför allt åt att skriva tevedramatik,
men jag har också hunnit med att jobba med tevespel, film, teater och att skriva ett par böcker.
Jag gillar möten och krockar mellan olika
genrer och format och försöker alltid hitta nya sätt att förena det smaskigt publiktillvända med det oväntade, poetiska och betydelsefulla.

DRAMATIK I PJÄSBANKEN
Kärlek i ödemarken
av Fredrik Agetoft