Robin N SpegelFödd 1988

 
Robin N Spegel är dramatiker och projektledare.

Robin är utbildad på Biskops Arnös dramatikerlinje. Hen sitter i Kvalitetsteatern konstnärliga styrgrupp, i styrelsen för WISP (Women In Swedish Performing Arts) och driver projektet Lesbisk Makt 2014. Kvalitetsteatern gör normkritisk scenkonst med intersketionellt perspektiv, senast den queera såpopera-musikalen "SÅPAN" på Unga Klara (2013), som Robin skrev och regisserade.


DRAMATIK I PJÄSBANKEN