Alan Bennett 
Foto: Nordiska ApS.

DRAMATIK I PJÄSBANKEN
Damen
av Alan Bennett