Johan BargumFödd 1943 i Helsingfors

 
Foto: Irmeli Jung

DRAMATIK I PJÄSBANKEN
Finns det tigrar i Kongo?
av Bengt Ahlfors Johan Bargum