Anne Charlotte Leffler


 

Född 1849

 

d. 1892

Mycket framgångsrik dramatiker. Spelades under 1880-talet mer än Strindberg på de svenska scenerna. Hennes pjäser hör till ”det diskuterande samtidsdramat”, som utspelas i borgerlig miljö med utgångspunkt i sociala och moraliska dilemman.

Flitig deltagare i samtidens radikala kulturliv. Tillhörde det moderna genombrottets författargeneration och den krets som brukar kallas ”åttiotalisterna” tillsammans med bl.a. Victoria Benedictsson, Gustaf af Geijerstam och Oscar Levertin.
Även framgångsrik prosaförfattare.

Läs mer om författaren och hennes verk i Nationella Dramaturgiatets databas DramaWebben.


DRAMATIK I PJÄSBANKEN
Sanna kvinnor
av Anne Charlotte Leffler