Lasse Zilliacus


Lasse Zilliacus

Född 1941 i Stockholm

 

Lasse Zilliacus föddes i Stockholm 1941, men är finländare till börden. Efter skolgång i Helsingfors utbildade han sig till kapellmästare vid Sibeliusakademin i Helsingfors och senare vid akademierna i Wien och Rom. Sedan 1969 anställd vid Kgl Operan i Stockholm är han f.n. knuten till dess dramaturgiat efter att ha fungerat som kormästare, repetitör och studieledare. Vid sidan av sin anställning har han konserterat flitigt som pianist och sångarackompanjatör både i Sverige och utomlands samt varit verksam vid Statens Operahögskola. Ett femtiotal operaöversättningar bär hans signum och på senare tid har han också skrivit egna operalibretti.


DRAMATIK I PJÄSBANKEN