Dirk H Fröse


Dirk H Fröse

 
Allmän journalistutbildning, sedan universitetsstudier i Köln och Paris. Kulturredaktör och teaterrecensent för olika dagstidningar, till slut i sju år ansvarig redaktör för "Die Deutsche Bühne" i Köln, Tysklands äldsta teatertidskrift. Under denna tid alltmer aktiviteter inom barn- och ungdomsteatern samt upprepade uppehåll i Sverige. Utgivare för första tyska ASSITEJ-katalogen, inspirerad av svenska Teatercentrums katalog. 1984 första antologin med svenska barnpjäser på tyska i samband med programmläggningen för det första tysk-svenska barnteaterprojektet "Kinderkram" i Kiel (1984) som blev starten för den svenska barnteaterns dynamiska reception i de tyskspråkiga länderna. 1980/81 första översättningar av svensk dramatik. Medlem i tyska ASSITEJ-styrelsen (tio år i följd). Dramaturg för Schauspiel Köln, sedan Schauspiel Frankfurt. I Frankfurt chef för projektet av ett kommunalt barn- och ungdomsteater - som i andra spelsäsongen lades ner pga nedskärningar. Därefter konstnärlig ledare - 1996 till 2004 - för nya Junges Staatstheater Wiesbaden, som grundades som avdelning av Hessisches Staatstheater i Wiesbaden, fortfarande den enda offentliga teatern i förbundsstaten Hessen (sex miljoner invånare) som med egen ensemble och konstnärlig ledning producerar ett helårsrepertoar för barn och ungdom. 1995 ett ytterligare samlingsvolym med svenska barnpjäser. Ett volym med ungdomspjäser förberedas. 1997 tyska ASSITEJs pris för de olika verksamheter för barn- och ungdomsteater samt alla svenska upptäckter. Genom åren ett fyrtiotal svenska pjäser översatta, resulterande i över tvåhundra tyskspråkiga uppsättningar - bl.a. Staffan Göthe, Börje Lindström, Med Reventberg, Per Lysander, Agneta Elers-Jarleman/Gunnar Edander, Kristina Lugn, Karin Boldeman, Göran Tunström, Mats Wahl samt August Strindberg. Medlem i det författareägda teaterförlaget Verlag der Autoren i Frankfurt. Senaste publikation om svensk barnteater: "Man müsste mal die Rentiere fragen" (Kanske borde man fråga renarna) i "Kinder- und Jugendtheater in Schweden", Tübingen 2003. Sedan 2003 samarbete med Sveriges Dramatikerförbund för DramaDirekts tyska portal. 2004 hedersledamot av tyska ASSITEJ.

DRAMATIK I PJÄSBANKEN
Arme Irma (German)
av Staffan Göthe
Ballade vom Küchenbrett (German)
av Staffan Göthe
Blaues Haus mit roten Backen (German)
av Staffan Göthe
Bombe und Blumen (German)
av Mia Törnqvist
Boogie-Woogie (German)
av Staffan Göthe
Das Mädchen im Espenbaum (German)
av Staffan Göthe
Das Trollkind (German)
av Göran Tunström
Die Alten Mädchen (German)
av Kristina Lugn
Echte Sieger (German)
av Christian Augrell
Edgar vom stern
av Isa Schöier
Ein Ausgestopfter hund (German)
av Staffan Göthe
Eine Nacht im Februar (German)
av Staffan Göthe
Republik der Kinder (German)
av Christian Augrell
Tante Blümchen (German)
av Kristina Lugn