Gunilla Nordlund


Gunilla Nordlund

Född 1950

 

Läs mer på Gunillas egen hemsida!

Utbildning/Education:
Marieborgs Folkhögskola, teaterlinjen, knuten till Norrköpings Stadsteater 1969 -70.
Calle Flygares Film och Teaterskola, 1974 -76.
Bildterapiutbildning, Sthlm. 1975 -77
Dans/Rörelse: Marianne Walther, Köpenhamn, 5 mån. 1973.

Filmkurser: Dramatiska Institutet, Stockholm. (gjort 6 egna kortfilmer), 1972-73 & 1992 -93

Studerat opera och teater i Tibet, sommaren -92 - inbjuden av Kulturdepartementet i Lhasa/Tibet.
Studerat opera och teater på den tibetanska teatern TIPA.I Dharamsala, norra Indien, hösten 2001
Fil.kand. i teater, konst, religion. Huvudämne: teater. Stockholms Universitet.

Regi/Directing: 1983 - 2001.
Lykke Panikteatern. Uppsala 1983.
Kabaré "Oss generationer emellan" - fem olika uppsättningar, med en blandning av proffs och amatörer.
Hagalunds utomhusscen och Skytteholmsteatern. Solna. 1984 -87. Scensand, musikal. Jarlateatern. Sthlm. 1986.
Agnes ett barn av gud. Novateatern. Oslo. 1988. Premiär på Svalbard, maj -88.
Sandlådan. Vilundagymnasium. Sthlm. 1989.
Idag för 50-år sedan - i skuggan av ett krig. Örebro Länsteater. 1989.
Ö-rövraren. Profilteatern, Umeå. 1990.
KvinnoTeaterMaraton, en 12 timmars cabaréföreställning, Plazateatern, Sthlm. 1991.
Kabaré "Sång från kvinnobröst". Teater 9. Sthlm. 1991.
Operan "La Mamma", Kulturhuset, Sthlm. 1993. "Akutföreställningen La Mamma", Marionetteatern, Sthlm. 1993. Milarepa, ett sång och diktprogram, Folkens museum, Stockholm. 1995.
Arsenik och gamla spetsar, Forumteatern, Sthlm, 1995.
Lhasa Jazz, Kungsträdgårdens stora scen, Sthlm, 1995.
Teatralkonsert tibet. & sv. artister.
Modernistisk Vikingakonsert, Historiska museets stora gård, Sthlm, 1996.
Runkärlek, en samnordiskt musikdramatisk uppsättning/opera med 200 medverkande, Historiska museets stora gård, Sthlm, spelades på natten, augusti 1997.
Teatral Millenniumkonsert om 1000-talet i Norden, Maria Magdalena kyrka och Medborgarplatsens torg, Sthlm, januari 2000. 36 artister, musiker & körer medverkade.
Hemlig Viskning i sommarnatten - ett oratorium på Oslos tak, Voksenåsens amfiteater, Oslo 2000. 44 artister, musiker & körer medverkade, från alla nordiska länder + Ryssland & Tibet. Ayra-Leena, musikdramatisk performance, Beaivvas Sameteater, Kautokeino, 2001. med samiska, tibetanska & nordiska artister, sångare, musiker och dansare.

Dramatiker/Writer:
Manus, "Lykke", en bearbetning av Vita Andersens noveller och dikter.
Manus, "Ett barn av Gud" av J. Peilmeier, en bearbetning av manuset.
Librettot,"Runkärlek" - författat tillsammans med finlandsvenske poeten Lars Huldén.
Librettot, "Teatral Milleniumkonsert".
Librettot, "Ayra-Leena"
Rapportboken: "Stängda dörrar går att öppna bara man hittar nyckeln" - En rapportbok om möjligheter och hinder att som fri konstnär med fritt projekt producera ett konstnärligt verk i samarbete med konstnärer och forskare från hela Norden" Uppdrag av HSFR/Vetenskapsrådet/Kulturdep. 1998.
Manus, "Sång från underjorden" berättarprojekt om del globala kvinnovåldet., 2002.

Skådespelerska/Actress: 1977 -85
I olika fria grupper, tex. Teatrum i Uppsala och Ateljéteatern i Göteborg, radioteater, TV och Film.
Poesiuppläsningar (bl. a på Dramaten), speaker, dubbning på TV och video.

Konsertprogram:
"En doft av kärlek" - musik, lyrik, sång. 1984 -85, runt om i Sthlm.

Skivinspelning:
"KärleksDoft", tillsammans med Krister St. Hill och Ralph Lundsten. 1985.

Konferencier:
i olika sammanhang, bl.a. Klara kyrka. Tema: En värld för fred. Sthlm 1997.

Pedagog/ Pedagogue:
främst mellan 1970-76 samt -1985 -
Utvecklade tillsammans med Teater Narren en speciell teatermetod. Den omsatte jag i mitt teaterpedagogiska arbete på St. Görans barn- och ungdoms psyk. olika behandlingshem för narkomaner och alkoholister och som pedagog/kursledare för psykologer, läkare, socialarbetare och konstnärer.
Undervisade också på: Universitetet i Lund, dramapedagogiska institutionen -73 -74. Den danska teatergruppen "Solvognen", Köpenhamn -73. Konstfack och Fotoskolan i Stockholm. Ämne: "Drama och subjektiv bildanalys" 1973 -75. Kulturhuset. Ämne: Teater, bild, video. Sthlm. 1985. Rinkeby-projektet: Bildspelet "Natten den 13 augusti" (ett mångkulturellt projekt) 1985.

Teaterlärare:
Vilunda gymnasium - estetisk linje. 1988 -89.
"Ett hål ivägen" ett kulturprojekt med mim, bild, musik berättelser för långtidsarbetslösa,
1993-94 TIPA (Tibetan Institute of Performing Arts) i Dharamsala, norra Indien, hösten 2001.

Producent/Producer:
olika perioder under 90-talet.
1/ Inbjudit en stor tibetansk orkester från Lhasa (25 musiker) till Re:orientfestivalen, 1994.

2/ Producerat fyra tvärkulturella och tvärvetenskapliga seminarier om kulturen under 1000-talet i Norden, 90 nordiska forskare och artister engagerades totalt till dessa seminarier. 1996 tom. -98

3/ Medproducent i den stora föreställningen Runkärlek - ett arbete som pågick i fyra år, 1995 - 98.

4/ Producerat utställningen "Hemlig Viskning", Medborgarhuset till Stockholms 2000 firande. 1999.

5/ Medproducent till de teatrala konserterna: Modernistisk Vikingakonsert - från millennium till millennnium, för Stockholms Stad, Maria Magdalena kyrka . 1999-2000

6/ Medproducent till Hemlig Viskning i sommarnatten - ett oratorium på Oslos tak Norge 2000 - Voksenåsens amfiteater. År 2000.

7/ Konstnärlig ledare för den Ideella Föreningen Runkärlek. Vars syftet är att teatralt berätta, gestalta och lyfta fram vårt nordiska kulturarv i hopp om att medvetandegöra vårt mångkulturella arv och slå hål på den mytbild om vikingatiden som de framväxande nynazistiska grupperna vill ta monopol på. Målsättningen är att ge material till konstnärligt inriktade produkter, impulser till fortsatt forskning inom ämnet samt till material som kan vara av intresse för utbildning och folkbildning. Vetenskapliga arbeten, (forskningsinformation)/ Scientific works: 1995 - 1999. 1- 4/ Producerat och varit idégivare till fyra tvärvetenskapliga/tvärkulturella seminarier om kulturmöten i Norden på 1000-talet. Seminarierna ägde rum på: A/ Historiska museet i Stockholm. B/ Biskops Arnö - Nordens folkhögskola. C/ Finlands kulturinstitut i Stockholm. D/ Hässelby slott - de nordiska huvudstädernas centrum. Seminarierna har producerats i samarbete med forskare och konstnärer från hela Norden och från olika humanistiska discipliner och kulturinstitutioner. Arbetet ska ses som forskningsinformation med tanke på att seminarierna har riktat sig till forskare, konstnärer, pedagoger och allmänt intresserade..

Övrigt, bl.a:
Radioprogram på och om Färöarna Kulturprogram för SR. Workshop i Nuuk/Grönland.
Arbetat med video, bildband och scenografi, bl.a. i Oslo, Örebro och Uppsala.
Skrivit en rad artiklar om: skådespeleri, teater, religion i olika teatertidskrifter, bl. a Entré.
Föredrag på olika ställen (bl. a Sthlm´s universitet) om tibetansk kultur samt skådespeleri, teater, religion.
Curator till utställningen Hemlig Viskning/ Beställare Stockholm 2000.

Medlem i Sveriges Regissörer, Sveriges Dramatikerförbund och STIM

Gunilla Nordlund St. Eriksgatan 99 113 31 Stockholm phone: +46-8-347778 mobile: +46-70-3487780 e-post: gnordlund@comhem.se

Nu kan du också hitta mig på www.gunillanordlund.se


DRAMATIK I PJÄSBANKEN
Ayra-Leena
av Gunilla Nordlund
Lykke
av Gunilla Nordlund