Martin Theorin


 

 

TWITTER:
martintheorin@martintheorin

Martin Theorin är sedan 25 år konstnärlig ledare för teater pugilist, regissör, nykter alkoholist, kristen, marxist, men framför allt a general pain in the ass och definitivt Sveriges mest avslagne dramatiker... fråga statens kulturråd.