Birgitta Edberg 

Birgitta Edberg heter jag.

Efter att ha arbetat inom teater i Sverige och Norge sedan mitten av 60-talet ägnar jag mig nu enbart åt skrivande.
Utbildning: Fil kand i Språk och litteratur vid Universitet i Oslo, Teaterhögskolan i Oslo (gick ut 1971), kurser i ”Skapande svenska” bl.a. på Universitet i Umeå.
Har arbetat som skådespelare i över 30 år vid bl.a. Teater Ibsen, Norska Riksteatern och Västerbottensteatern. Har även haft regiuppgifter, bearbetat texter, haft dramaturgiuppdrag. Skrivit fem pjäser som är spelade på Västerbottensteatern. Dessutom publicerat noveller och resebrev i dagspress. Min pjäser på Västerbottensteatern:
1. ”De nästan bortglömda” utifrån långtidsarbetslösas berättelser.
2. ”Se mina ord” utifrån berättelser av flyktingar och invandrare från fyra världsdelar.
Dessa båda pjäser fungerade utmärkt i sitt dåvarande sammanhang, men kan inte idag spelas i befintligt skick. Dock är jag intresserad av liknande uppdrag.
Tre kortpjäser spelade på Västerbottensteatern:
3. ”Beatrice och Fabian” – som jag skrev efter möten med Fadosångerskor i Lissabon.
Tema: Överlevnad eller: Att offra allt för sin konst / sitt behov att uttrycka sig.
4. ”Albert och Aurora” – ett folklustsångspel för åldersgruppen 75+.
Tema: Det är aldrig för sent för kärlek.
5. ”Alexandra.” Om Alexandra David-Néel, fransk operasångerska som vid 50 års ålder bröt upp från Paris och begav sig till den förbjudna staden Lhasa.
Tema: Att våga bryta upp och förverkliga sina drömmar. Eller: Verkligheten är kanske mer än man anar.
Under 2006 gick jag dramatikerfortbildningen på Teaterhögskolan i Stockholm.

Vill nu presentera ”Auroradagen”, nyskriven 2007, som handlar om att ta ansvar för sitt liv. Väljer jag själv mitt liv? Vilket ansvar har jag för andra, för mina barn? Är förlåtelse och försoning möjliga när man sviker sina barn?
En pjäs för tre kvinnor (65, ca 40, ca 30) och en man (ca 70). Speltid ca 90 minuter.

Arbetar för närvarnade på en helaftonspjäs med arbetsnamnet ”Till Horisonten”. Även denna har ansvar/svek och frågan om möjlig försoning som tema. Tre kvinnor, en man.DRAMATIK I PJÄSBANKEN