Börje Lindström


 

 

En ny bok med Börje Lindströms pjäser, har kommit ut på Pegasus förlag. Klicka här för att få veta mer om boken!

 

Läs mer om Börje på hans egen hemsida:
http://www.borjelindstrom.se/


DRAMATIK I PJÄSBANKEN
Åtta År
av Börje Lindström
Ensam
av Börje Lindström
Havet
av Börje Lindström
Is i magen
av Börje Lindström
Jag och min skugga
av Börje Lindström
Kärleken
av Börje Lindström
Kungakronan
av Börje Lindström
Pappa!
av Börje Lindström
Rasten
av Börje Lindström
Ringaren i Notre -Dame
av Börje Lindström
Skogen
av Börje Lindström
Smittan
av Börje Lindström
Sprit
av Börje Lindström
Tomaner
av Börje Lindström
Vem älskar Yngve Frej
av Börje Lindström