Bim de Verdier


Bim de Verdier

 

Foto: Bim de Verdier.

Bim de Verdier är skådepelare, dramatiker och teaterpedagog.

Som dramatiker skriver/översätter pjäser på svenska och portugisiska. Pjäserna har spelats i både Sverige och Brasilien. Mångårig erfarenhet som skådespelare i dessa båda länder. Produktionen utmärks av att det mesta är skrivet för en ensam skådespelare och med tanke på att leda till ett utbyte mellan olika kulturer.

Utbildad vid den brasilianska Nationalteatern, samt vid universiteten i Uppsala, Brasília och Stockholm.

För mer information besök hemsidan!

www.bimdeverdier.se


DRAMATIK I PJÄSBANKEN
Jaguarungen
av Bim de Verdier