Helena Segnestam Rosengren 

1989; Teater Scrstch; Alla Människors Dilemma
1997; P1 SR; Amanda och Kärleken
1998; Gtb Filmfestival; Nu Då!
1998; Umeå Filmfestival; Kråkan

1997; Solen Har Slocknat (Radio)
1998; Fragment (Film)
1996; Fraser (Film)
1999; Under Bar Himmel (Teater)

DRAMATIK I PJÄSBANKEN
Under bar himmel
av Helena Segnestam Rosengren