Jörgen Dicander


Jörgen Dicander

 
Arbetar som musikdramatiker och ansvarar för såväl text som musik. "Sägnen om ringen" har blivit en långkörare och har framförts varje sommar i Borlänge sedan 1973.
"Amerikaspelet Sista dansen" har framförts varannan sommar sedan 1987 i Avesta och varit på gästspel i Minnesota 1993. Per-Ola, Bygdespel i Dalarna.
Ur folkmusikaliska aspekter har jag arbetat med något som skulle kunna kallas "Kyrkoperor". Därvid har jag arbetat både som kompositör och librettist.

1973; Borlänge; Sägnen om ringen
1977; TV; "Om sommren sköna" -Missa dalecarlica
1984; Avesta; Födelsedagsfesten
1984; Avesta; "Så låter oss på jorden nu alla vara glada" -juloratorium
1986; Avesta; "Så är fullkomnat" -Påskoriatorium
1987; Avesta(Grytnäs);Amerikaspelet Sista dansen
1989; Smedjebacken; Förrädaren
1992; Kvarnsvedens pappersbruk; "Från intet allt vi vilja" - Brukstrappan


DRAMATIK I PJÄSBANKEN
Amerikaspelet
av Jörgen Dicander
Judasmonologen
av Jörgen Dicander
The American Play - The Last Dance (English)
av Jörgen Dicander
The Traitor (english)
av Jörgen Dicander