Vad är Dramadirekts Pjäspärlor?


Pjäspärlor är DramaDirekts samling av äldre dramatik. Texter som tidigare har varit svåra att få tag på har digitaliserats och gjorts tillgängliga via internet. Här hittar du ett urval pjäser från den svenska dramatikens historia.

 

Sveriges Dramatikerförbund har länge undersökt hur den svenska dramatiken bevaras idag. Pjäser trycks inte i bokform i någon större omfattning och det finns ingen strategi för hur texterna ska bevaras för framtiden. Var tar den svenska dramatikens pärlor vägen?

I vår strävan att hitta ett sätt att bevara den äldre dramatiken sökte och beviljades vi våren 2006 Accessbidrag från kulturrådet. Bidraget skulle användas för att påbörja en digitalisering av äldre svensk dramatik och översättningar.

DramaDirekt har fram tills nu främst satsat på nyskriven dramatik, d.v.s. pjäser av nu levande dramatiker som själva har kunnat ge oss texter i digital form. Med hjälp av Accessbidraget har vi kunnat påbörja en digitalisering av äldre material.

Urvalet av pjäser är naturligtvis oändligt. Till att börja med har vi inriktat oss på pjäser som vi tror har haft betydelse för svensk dramatik och/eller samhället. Pjäserna får gärna representera en tidsperiod. Målsättningen är ett brett urval, vad gäller tid och genrer. Vissa nyckelpjäser bör också ingå.

Med vårt projekt att lägga in äldre pjäser vill vi bidra till att göra även den historiska delen av den svenska dramatiken mer tillgänglig. Pjäserna inom detta projekt kommer att ligga ute på samma villkor som övriga pjäser på DramaDirekt. De användare som arbetar professionellt inom teater har möjlighet att ladda ner pjäserna direkt till sin dator. Alla andra kan beställa de pjäser som tidigare inte har tryckts, som print-on-demand.

 

Här ser du pjäserna som ingår i DramaDirekts Pjäspärlor Pjäspärlor

 

Böcker