Upphovsrätt

Alla pjäser skyddas av upphovsrättslagen. För att spela någon av pjäserna i pjäsbanken krävs upphovsmannens tillstånd. Det kan du få genom upphovsmannen själv eller genom dennes förläggare. Om det gäller en översättning krävs tillstånd både från originalupphovsmannen och översättaren eller respektive förläggare. Du som är dramatiker och vill ha din pjäs på DramaDirekt måste fylla i ett upphovsrättsavtal. Du kan ladda ner upphovsrättsavtalet via länken nedan. Skriv ut det, fyll i det och skicka in det till oss.

Böcker