Läs pjäserna direkt på skärmen


Teatrar, översättare, producenter, regissörer, dramaturger och professionella fria grupper har möjlighet att ansöka om lösenord. Med hjälp av lösenordet kan man välja att läsa pjäserna i sin helhet på skärm eller skriva ut dem på papper. Varje nedladdning av en pjäs registreras hos DramaDirekt som med automatik vidarebefordrar denna information till förlag eller dramatiker. Detta för att informera om vilka som intresserat sig för deras verk.

Vilka befogenheter har de olika kategorierna?

Dramatiker:
Om du är inloggad som dramatiker kan du ladda ner dina egna pjäser och redigera din egen presentation. Dramatikerlösenordet ges bara till dramatiker som redan finns i DramaDirekt.

Frilans:
Frilansinloggningen betyder att du inte är knuten till någon speciell teater utan letar pjäser för egna professionella projekt. Du kan ladda ner alla pjäser som är förlagda på ett teaterförlag. Om du vill läsa någon av de andra pjäserna får du kontakta oss eller dramatikern direkt.

Teater:
Om du är inloggad som teater kan du ladda ner och läsa alla pjäser i DramaDirekt.

Översättare:
Som översättare har du samma befogenhet som en teater; du kan ladda ner och läsa alla pjäser i DramaDirekt.


Ansök om lösenord genom att fylla i formuläret här.

Ansökan vidarebefordras till DramaDirekt som avgör vilka som ges tillträde till dessa sidor.

UTSKRIFTSFORMAT
Om du vill ha pjäsen i större text, går du in i menyn under Arkiv och klickar på utskriftsformat. Höj formatet till 125% innan du skriver ut pjäsen så blir texten större.

Böcker