Hur fungerar det?

Du kan söka efter pjäser i Pjäsbanken eller läsa om dramatikerna i deras presentationer på Dramatiker/Översättare Du kan även hitta förläggare och annan kontaktinformation inom branschen.

Sök pjäs I Pjäsbanken kan du söka enligt ett flertal olika kriterier t ex pjästitel, författare, språk, antal skådespelare eller genre. Därefter kan du läsa synopsis från den pjäs du sökt. Vill man läsa hela pjäsen finns det två möjligheter, att ladda ner pjäsen i fulltext eller beställa den som print-on-demand.

Sök dramatiker/översättare
På presentationssidorna kommer du att finna en samlad översikt över verksamma dramatiker och deras produktion. Vissa av pjäserna i presentationerna finns i vårt pjäsbibliotek och andra får man tillgång till genom förläggare eller hos dramatikern själv.

Print-on-demand
betyder att svensk dramatik säljs i bokform!
Pjäserna kan beställas som print-on-demand, d.v.s. de kopieras upp när en beställning gjorts. För 110-130 kronor + porto får du pjäsen hemskickad. De pengarna täcker tryckkostnaden, dramatikerns ersättning samt moms.
DramaDirekt har tryckt sina svenska pjäser som böcker sedan starten 1998!


Adressuppgifter från beställaren lagras i databasen, men är bara synlig för DramaDirekts administratörer.

Om böckerna ska betalas utomlands ifrån eller skickas utomlands, bekostar beställaren den avgift som tillkommer. För exakt prisuppgift, hör efter med bank eller post i det aktuella landet.


Mac / Pc
DramaDirekt fungerar i både Mac och Pc men kräver relativt nya webläsare. Om du har problem med att texten är liten, pröva att uppdatera din Explorer. På Mac kan du använda Safari eller Firefox för att få bästa utseende på sidan.


UTSKRIFTSFORMAT
Om du vill ha pjäsen i större text, går du in i menyn under Arkiv och klickar på utskriftsformat. Höj formatet till 140% innan du skriver ut pjäsen så blir texten större. Om du vill, kan du också kontakta oss och be oss skicka en fil i större format!

Böcker