Vad är DramaDirekt?

DramaDirekt är en pjäsbank som grundades på initiativ av Sveriges Dramatikerförbund 1997. Projektet finansieras med hjälp av pengar från Statens Kulturråd.

Sveriges dramatiker har tidigare haft svårt att sprida sin dramatik och teatrar och fria professionella grupper har ibland haft svårt att hitta nyskriven svensk dramatik att spela.

Förhoppningen är att förenkla och göra arbetet mer stimulerande för teaterns aktörer. Vi har valt att börja med nyskrivna pjäser och arbeta oss bakåt i tiden. I DramaDirekt ska man så småningom också kunna finna efterfrågade klassiska verk. DramaDirekt innehåller också svenska översättningar av utländsk dramatik.

Även privatpersoner skall kunna söka och läsa ur vårt pjäsbibliotek. Kanske kan projektet också locka fler och nya grupper att läsa dramatik och gå på teater. Idag spelas många pjäser bara någon enstaka gång trots framgångar på scenen.

Pjäser trycks upp i lösbladsform och behandlas vårdslöst ur upphovsrättslig synvinkel. Detta har kommit att gälla även översättningar som i stor utsträckning förvanskas och tappar sin ursprungliga upphovsman.

I DramaDirekt läggs pjäserna i en mall där dramatiker och eventuell översättare finns tillsammans med pjästiteln på varje sida. Filerna som läggs ut på hemsidan är i pdf-format och kan inte redigeras. Därför är det tryggt både ur upphovsmannens och teaterns synvinkel med DramaDirekt. Det är dramatikerns text som når teatern, ingenting annat.

Böcker